Ga naar de inhoud

Tweede collecte

Rimac en Villa Maria zijn arme wijken in de Peruaanse hoofdstad Lima. Er zijn veel problemen, zoals onveiligheid, werkloosheid, slechte voorzieningen en gebrek aan goed voedsel. Lokale kerken hebben hier diaconale projecten opgezet, zoals ‘Nueva Esperanza’ (Nieuwe hoop). Ouders en hun kinderen ontvangen een gezonde warme maaltijd, kleding en huiswerkbegeleiding én ze horen het evangelie.