Ga naar de inhoud

Terugblik

Ik denk nog even terug aan zaterdagmorgen. Als er iemand is die weet wat echte vriendschap is, dan zien we dat nergens duidelijker dan bij de Heere Jezus. Vriendschap is meer dan goed met iemand kunnen opschieten of samen dezelfde sport beoefenen. Vriendschap is alles voor elkaar over hebben. En de Heere Jezus geeft daarvan het voorbeeld – in woord en daad. ‘Ik heb je vrienden genoemd’, zegt Hij in Johannes 15:15 tegen zijn discipelen. Als je dat tot je door laat dringen, is dat eigenlijk niet te geloven. Je mag een vriend van Jezus zijn! Het zou al een voorrecht zijn om Zijn slaaf of dienstknecht te zijn. Jezus ziet het zo niet. Hij noemt je Zijn vriend. Dat dat geen holle woorden zijn, bewijst Hij door letterlijk te doen wat volgens Hem vriendschap is: Hij gaf Zijn leven voor u, voor jou en voor mij.