Wij kijken terug op een mooie tentdienst. De collecte heeft zowel voor de “BIG” als voor “World servants” €350,- opgebracht. Daar zijn we blij mee.