Ga naar de inhoud

Ten slotte

Alle activiteiten voor ‘opening winterwerk’ liggen achter ons. Dankbaar kijken we terug op alle ontmoetingen en de verbondenheid die we mochten ervaren. We zijn niet ‘zomaar een club willekeurige mensen’. Nee, we mogen ons aan elkaar verbonden weten door het geloof dat we delen. Dank voor enthousiasme, om mee te doen, om tijd of ruimte beschikbaar te stellen. En we bidden dat het een aanzet mag zijn om komend seizoen ook de verbinding met elkaar te blijven zoeken op de verenigingen, kringen, club, catechese, zondagschool en in de zondagse diensten. Om daar samen opgebouwd te worden vanuit de Bijbel en om elkaar te bemoedigen in het leven van elke dag. Als kerkenraad willen we de commissie bedanken voor hun creativiteit en inzet. Ze heeft zorggedragen voor een ‘voor elk wat wils’ programma. Aan alle leeftijdsgroepen werd gedacht. De Heere zij dank en eer! Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad