“Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden”.(Romeinen 8:18)

Met een hartelijke groet en goede zondagen toegewenst!

De kerkenraad