Ga naar de inhoud

Stikstof

Voor velen was het woensdag 21 juni een spannende dag. Zou er een landbouwakkoord komen? Veel boerengezinnen leven in onzekerheid. Kan ik doorgaan en is er toekomstperspectief voor mijn kinderen. Maar… er kwam geen akkoord. Teleurgesteld ging men uit elkaar. Hoe nu verder? En heeft de kerk hierin een opdracht? En hoe zit dat in onze eigen gemeente? In een ingelaste kerkenraadsvergadering is hierover nagedacht. We hebben besloten om alle boeren en loonwerkers in Brandwijk, als zij dat op prijs stellen, te gaan bezoeken. Hebben wij de oplossing? Nee… maar op deze manier willen we met hen meeleven en onze betrokkenheid tonen. We willen luisteren naar wat de boer bezig houdt en wat het met hem en zijn gezin doet. Om begrip te tonen voor zijn situatie, zijn vragen, worstelingen en gevoelens. Maar ook om tijdens of aan het eind van het bezoek gedachten en gevoelens onder woorden te brengen in gebed en dat namens hem en zijn gezin bij de Heere te brengen.