Ga naar de inhoud

Stemmen

Op 6 juni krijgen wij als burgers de mogelijkheid om te kiezen wie ons vertegenwoordigd in het Europees Parlement. Het is een groot voorrecht dat wij daar invloed op uit kunnen oefenen door onze stem uit te brengen. Via de gekozen persoon kunnen wij invloed uitoefenen op de koers die het Europees Parlement vaart of wil varen. Ik hoop dat u u/jij het belangrijk vindt dat ook in dat Parlement een christen namens ons een Bijbels (tegen)geluid kan laten horen als er besluiten worden genomen die ons werk en leven raken, en dat u/jij daarom gaat stemmen. (ds. Speksnijder)