Bij deze “Kerkbode” treft u als het goed is de (nieuw opgezette) “Start- of Winterkrant” aan. Wij zijn heel veel dank verschuldigd aan Arjan van Rees die het allemaal heeft bedacht en gecoördineerd.