Over de maanden juni en juli heeft dit voor de kerk €500,- opgebracht. Dhr. J. van Renswoude en allen die hieraan hebben bijgedragen, hartelijk dank!