Ga naar de inhoud

Oproep

‘Heel Molenlanden zingt’ in Brandwijk. Dit vindt plaats op zaterdag 24 februari. In het kader van de herdenking ‘200 jaar herbouw kerk Brandwijk’ zingen we een psalm met bovenstem. We willen daarvoor gaan oefenen op woensdagavond 21 febr. om half acht in de Braankse kerk. Ook mensen buiten Brandwijk hartelijk welkom.