Ga naar de inhoud

Kerkschoonmaak

De Heere stelde Salomo hoge eisen toen hij het huis van de Heere mocht bouwen. Daarom moeten wij ook zorgvuldig omgaan met onze kerk, ook een huis van God. Een jaarlijkse grote schoonmaak hoort daarbij. Met vreugde en eensgezindheid is dat werk afgelopen week gedaan. We willen alle helpers en helpsters hartelijk danken. Het is een liefdedienst aan de Heere.