Ga naar de inhoud

Huwelijksjubileum: Henk en Klarie Aantjes

Op vrijdag 12 juli hopen Henk en Klarie Aantjes te gedenken dat zij 50 jaar hun huwelijksverbond mochten sluiten en de zegen van de Heere daarover mochten ontvangen. We zijn de Heere dankbaar voor Zijn goedertierenheid over hen: dat Hij hen gespaard en bewaard heeft en hen de liefde en genade heeft gegeven om elkaar lief te hebben en trouw te blijven. We zingen met hen mee: ‘Uw goedheid, HEER, is hemelhoog… Gij behoedt, en zegent mens en beest en doet Uw hulp nooit vrucht’loos vergen [vragen]. Hoe groot is Uw goedgunstigheid!’ (Ps. 36:2 Oude Berijming) We wensen hen een goede dag toe met allen die hen liefhebben.