Wij herinneren u aan de gemeenteavond van D.V. donderdag 14 juni a.s. Het eerste onderdeel wordt verzorgd door student D.A. Burggraaf uit Nieuwland die in het kader van zijn theologische opleiding iets hoopt te zeggen over het onderwerp “orgaandonatie”. In het tweede deel van de avond wordt u “bijgepraat” door het kerkrentmeesterschap. We beginnen om precies 20.00 uur. Probeer er om 19.40 uur al te zijn voor een kopje koffie, zodat er op de timing niet al te veel druk komt te staan. Wees welkom!