Ga naar de inhoud

Gelezen in Friedensstimme

‘Nadat een nationale mobilisering werd afgekondigd, zijn veel zonen van wereldse families uit de omgeving van Borisovo-Sudskoje vertrokken om te dienen in het Russische leger. Veel ouders zijn bezorgd. Op een keer gebeurde het dat een vader en een moeder ’s nachts stil en hopelijk ongezien naar het gebedshuis slopen. Daar stonden ze aan de deur, huilden en baden God of Hij hun zoon levend terug wilde brengen. Wonder boven wonder liet de Heere hun zoon veilig terugkeren. Vol verwondering en blijdschap vertelden deze vader en moeder hun dorpsgenoten wat er was gebeurd. Velen volgden hun voorbeeld en stortten hun gebed uit voor de deur van het gebedshuis’.