Voor de bijeenkomsten van D.V. 20, 22 en 23 jan. a.s. nodigen wij alle deelnemers van 19.30-20.30 uur heel hartelijk uit. Als ik het goed heb, is dat (behalve op de drieëntwintigste) in de consistorie. Het zal u nog worden medegedeeld wat de locatie op de 23ste is.