Ga naar de inhoud

Gebed

Gebedsgroep via WhatsApp of e-mail. Bij deze kerkbode is een informatieblad gevoegd voor het opzetten van een gebedsgroep via WhatsApp of e-mail. Hierin wordt uitgelegd hoe dit nieuwe initiatief wordt opgezet en hoe u en jij hieraan mee kunnen doen.