Dorcas” houdt op D.V. 5 en 6 nov. a.s. weer haar jaarlijkse voedselinzamelactie. Wij bevelen deze actie hartelijk in uw belangstelling aan.