Op D.V. 4 en 5 nov. a.s. vindt bij de daartoe aangewezen winkels de jaarlijkse voedselinzamelingsactie weer plaats.