Ga naar de inhoud

Collecte Studiefonds Ger. Bond

Dit fonds heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking, de studie van de aanstaande predikanten die ons het woord van God uitleggen. Uit dit fonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Sterke nadruk is de laatste jaren vooral komen te liggen op de zogeheten “late roepingen” diegenen die de roeping tot predikant ervaren en gehoor willen geven. als de mogelijkheden tot studiefinanciering door de overheid voorbij zijn. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het studiefonds een mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten.