Bij deze “Kerkbode” treft u, als het goed is, een exemplaar aan van de gemeentelijke agenda voor de tweede helft van het winterseizoen.