De komende zondag hoopt ds. W.P. Vermeulen afscheid te nemen van de gemeente Ottoland nadat hij de vorige zondag al in Goudriaan “afscheid preekte”. Via de werkgemeenschap (de “ring” van vroeger) had ik een hartelijk contact met ds. Vermeulen waar ik hem dankbaar voor ben. Er gaat voor mijn gevoel een zekere fascinatie uit van het toekomstige werk van onze collega in en rondom de alom bekende Utrechtse Jacobikerk. Maar het is ook een spannend werk om in de setting van een grote-stadsgemeente je taak te vervullen. Moge de Meester zelf onze collega alle vreugde en volharding geven om zijn werk in Utrecht met liefde te doen.