Ga naar de inhoud

200 jaar kerkgebouw

Deel 1 van de jubileumactiviteiten is achter de rug. We kunnen terugkijken op een mooie zangavond, interessante en gezellige gemeenteavond, aansprekende preek en een creatieve zondagsschoolmiddag. De “eerste steen” van het jubileum is als het ware gelegd. Het komende half jaar gaan we aan de slag om op 7 en 8 september stil te staan bij het feit dat de kerk, dit monument van Gods trouw, 200 jaar geleden in gebruik genomen is. Ideeën, hulp en historische info zijn van harte welkom, maak het kenbaar via de ideeënbus achterin de kerk of bij Ad, Cees of Jonette.