Dhr. en mevr. Aart en Pieta de Jong zijn op D.V. 11 mei a.s. veertig jaar getrouwd. We weten het nog (het was toen voor de jongemannen een lange-haren tijdperk, maar dat stond Aart wel goed) hoe jullie huwelijk door ds. H.J. Stoutjesdijk (hij stond toen al in Harskamp) alhier werd ingezegend. Later mochten we getuigen zijn van de geboorte, de doop en het huwelijk van jullie kinderen en van de bevestiging van Aart als diaken. In alle licht en donker heeft God jullie gekend en gedragen. Hij zij voor Zijn goedheid met liefde gedankt! Er zijn veel mensen voor wie jullie door de tijd heen wat hebben betekend. Dat mag best eens worden gezegd!