De afgelopen zondagavond werd Aart Marien, de derde zoon van de fam. A.J. van Meijeren-Kok (Ammersekade 1) gedoopt. De tekst voor de preek was Psalm 72:17: “Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen”.