Vanaf D.V. 20 jan. a.s. vindt de inmiddels al redelijk bekende landelijke gebedsweek weer plaats. Het thema is “Wandelen met God”. Deze week hopen er in M`graaf elke avond wat mensen samen te bidden. Brandwijk is hier ook voor uitgenodigd. Een beetje “voorproeven” is dat voor ons dan misschien. Als er iemand een actieve bijdrage wil leveren aan dit gebeuren is dat ons van harte welkom. Daarvoor en voor verdere inlichtingen kunt u zich vervoegen bij mevr. Elly van Zessen-Maat (tel. 642933) of bij een ander lid van de evangelisatiecie.