Ga naar de inhoud

Gebedswandeling

Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. (Jeremia 29:7). Wij wonen in Brandwijk. En als we geloven dat God ons leven leidt, dan wonen we niet voor niets waar we nu wonen. God wil ons in dit dorp hebben en Hij wil dat we bidden voor de mensen, gelovig of niet gelovig, tussen wie we wonen en werken. God kent een ieder, maar vraagt ons om hen biddend bij Hem te brengen. Om te pleiten voor onze dorpsgenoten, om te bidden om Zijn zegen voor ons dorp en Gods omzien naar Brandwijk. Als je bidt, gaat er echt iets veranderen. In de buurt, maar zeker ook in jou. Bidden maakt bewogen! Op DV donderdagavond 24 maart nodigt de Evangelisatiecommissie jong en oud uit om in tweetallen biddend door het dorp te wandelen/fietsen. Om 20.00 uur verzamelen voor de brandweergarage/peuterspeelzaal (neem een veiligheidshesje mee). Voor vragen kun je terecht bij Marisca Bikker.