De mannenvereniging komt op maandagavond om de drie weken om 20.00 uur bijeen in de Wegwijzer. We bestuderen de Bijbel en gebruiken hiervoor de Bijbelstudies uit het ledenblad De Hervormde Vaan.

Komend winterseizoen hopen we verder te gaan met de behandeling van de brieven van de apostel Johannes. Voor Johannes is onze levenswandel een onbedrieglijk geloofskenmerk, zonder dat het christenleven opgaat in regeltjes. Gods geboden zijn niet afgeschaft, maar vinden hun weg in het liefdegebod. Dit zijn enkele onderwerpen die centraal staan in de brieven van Johannes

De vereniging telt 36 leden. We ontmoeten graag nieuwe leden. Kom gerust een keer langs en maak een avond mee. De data staan vermeld in de agenda van de Startkrant en in de Kerkbode.

Bestuur

Herber Bikker
Voorzitter

J. Korevaar
Vice-voorzitter

Gerard Korevaar
Secretaris

Gerrit Mourik
Penningmeester

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen