Vanwege de Hemelvaartsdag hebben wij de datum van de verkoop van de collectebonnen wat naar voren gehaald. Op D.V. woensdag 1 juni a.s. kunt u hiervoor van 20.00-21.00 uur in de consistorie terecht.