Van 30 juli tot 9 augustus hoopt Naomi naar Enschede te gaan. Daar biedt stichting ‘De Beuk’ hulp aan mensen met een verstandelijke beperking. De jongeren die met project meegaan, gaan praktisch aan de slag met schilderen, straatwerk aanleggen, tiny houses opknappen en tuin aanleggen. Van 6 – 16 augustus gaan Anna Lisa, Annemarieke, Jurian, Lida, Marleen, Pieternel en Wieke naar Heerlen. In de achterstandswijk Vrieheide wonen veel mensen met een ongezonde levensstijl en is er veel armoede en werkloosheid. Onze jongeren gaan helpen om een buurttuin aan te leggen om zo de onderlinge verbondenheid tussen de buurtbewoners te vergroten en een plek te creëren waar verdraagzaamheid, respect en tolerantie hoog in het vaandel staan. Wij wensen onze jonge mensen een leerzame en gezegende tijd toe.

We leven ook mee met Bernard en Laurens. Zij gaan van 10 – 19 juli naar Den Haag om te helpen bij het opknappen van een jongerencentrum. Tijdens dit project wordt er samengewerkt met jongeren uit de wijk. Heb een leerzame en goede tijd met elkaar!

Groot was de teleurstelling toen bleek dat de projecten in Bolivia, Nepal en Panama vorig jaar niet door konden gaan. De hoop was dat dit nu wel zou kunnen plaatsvinden. Corona zorgt ervoor dat het ook dit jaar niet kan. De projecten gaan wel door en de lokale bevolking gebruikt het geld om zelf aan de slag te gaan. World Servants houdt ons op de hoogte van de voortgang, zodat we kunnen zien dat onze inzet, energie en financiële bijdrage het dubbel en dwars waard zijn. World Servants heeft nu alternatieve projecten opgezet. Onze jongeren gaan bouwen op verschillende plaatsen in Nederland. Naomi gaat in Enschede bouwen aan een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en hersenletsel. Laurens en Bernhard gaan naar Den Haag. Zij gaan helpen om een jongerencentrum op te knappen. Anna Lisa, Annemarieke, Jurian, Lida, Marleen, Pieternel en Wieke gaan in Heerlen aan de slag. Ze gaan samen met de buurtbewoners een buurttuin aanleggen. Ze houden ons op de hoogte en delen straks hun ervaringen.

Afgelopen week heeft u de folder van de smulactie van World Servants in de bus gekregen. U kunt tot uiterlijk zaterdag 17 oktober uw bestelling voor een groot of klein pakket doorgeven. Ons mailadres: worldservantsbrandwijk@gmail.com

Werkvakantie. Na een periode van onzekerheid hebben wij als werkvakantie groep vanuit World Servants duidelijkheid gekregen over de reizen die we aankomende zomer zouden maken. De projecten naar Bolivia, Nepal en Panama gaan deze zomer niet door vanwege corona. World Servants heeft een deal met de vliegtuigmaatschappijen kunnen maken, zodat we D.V. volgend jaar zomer (2021) alsnog naar de projectlanden kunnen om daar de bevolking te helpen. Dit betekent wel dat er dit jaar kosten zijn gemaakt ter voorbereiding van ons project, die volgend jaar opnieuw gemaakt moeten worden. Op www.worldservants.nl kunt u een uitgebreider overzicht vinden van de kosten. Het wordt een extra uitdaging voor ons als actiegroep om al het benodigde geld binnen te halen. Daarom gaan we het komende jaar nog wat extra acties houden en voor de klussen weet u ons te vinden! De World Servantsgroep.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen