Ga naar de inhoud

Zondag 9 oktober 2022 om 9:30

Voorganger

ds. P. Vermaat te Veenendaal

Organist

Marnix van Leeuwen

Liturgie

Psalm 136: 6 Psalm 118: 7 Psalm 101: 1 en 2 Psalm 138: 3 en 4 Psalm 108: 1 Psalm 150: 1 en 2

Schriftlezing

1 Samuël 19: 8-18

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam