Ga naar de inhoud

Zondag 9 oktober 2022 om 18:30

Voorganger

ds. P. van de Voorde te Hardinxveld

Organist

Jens Slagboom

Liturgie

Psalm 111: 3 Psalm 27: 3 Psalm 25: 6 Psalm 147: 6 en 10 Psalm 119: 83 Psalm 27: 7

Schriftlezing

Mattheüs 11: 25 - 12: 8

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam