Ga naar de inhoud

Zondag 9 april 2023 om 9:30

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Weerklank 167 - Daar juicht een toon Weerklank 173: 1 en 4 - Halleluja, lof zij het Lam Psalm 115: 9 Psalm 16: 6 Psalm 118: 7 en 8 Psalm 21: 4 en 5 Weerklank 183: 1, 2 en 3 - U zij de Glorie

Schriftlezing

Lukas 24: 1-10

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Studiefonds Gereformeerde Bond
Busjescollecte
IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam

Omschrijving

Het thema voor Paasmorgen = het graf is leeg (want Jezus leeft)
Het graf is leeg.
1) Geloof je dat? Verheug je je erover?
2) Wat betekent dat?
3) Denk je daar weleens aan?
4) Hoe kan dat jou helpen in je leven + in het geloof?