Ga naar de inhoud

Zondag 8 januari 2023 om 9:30

Voorganger

Dr. J. van Eck te Lexmond

Organist

Marnix van Leeuwen

Liturgie

psalm 66 : 8 Psalm 33 : 1 , 10 Psalm 34 : 9 , 11 Psalm 68 : 4 , 5 Psalm 65 : 1 , 2 Psalm 89 : 7 , 8

Schriftlezing

Exodus 24

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam