Ga naar de inhoud

Zondag 8 januari 2023 om 18:30

Voorganger

Prop. J. Speksnijder te Gouda

Organist

Marianne van der Spek

Liturgie

Psalm 25: 7 Psalm 96: 1 , 2 Psalm 96: 3 Psalm 96: 5 Psalm 105: 1 , 2 Psalm 150: 3

Schriftlezing

Psalm 96 | Openbaringen 4

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam

Omschrijving

Om vooraf over na te denken:

Wat is het doel van jouw leven?

Preekvragen:

  1. God eren: wat is dat?
  2. Waarom moeten/horen wij God te eren?
  3. Hoe doe je dat?
  4. Is het jouw verlangen (geworden) om de Heere te eren?