Ga naar de inhoud

Zondag 7 augustus 2022 om 9:30

Voorganger

Prop. H.H. de Mots te Ridderkerk

Organist

Jacquo Theunisse

Liturgie

Psalm 123 : 1 Psalm 44 : 1 en 14 Psalm 6 : 3 Psalm 37 : 20 Psalm 20 : 1 en 3 en 5 Psalm 89 : 8 en 9 en 10

Schriftlezing

Psalm 20

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam