Ga naar de inhoud

Zondag 7 augustus 2022 om 18:30

Voorganger

Prop. P. van der Schee te Hoevelaken

Organist

Jacquo Theunisse

Liturgie

Psalm 141 : 1 en 2 Psalm 84 : 2 en 3 Psalm 86 : 6 Psalm 25 : 4 en 6 Psalm 103 : 2 en 4 en 11 Psalm 116 : 5 en 7

Schriftlezing

Leviticus 19 : 17 , 18 en 33 , 34 / Lukas 10 : 25 - 37

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam