Ga naar de inhoud

Zondag 6 november 2022 om 9:30

Voorganger

ds. H.M. Burggraaf te Noordeloos

Organist

Jacquo Theunisse

Liturgie

Psalm 62: 4 Psalm 145: 1 en 3 Psalm 123 : 1 Psalm 18: 9 en 10 Psalm 118: 7 en 14 Psalm 35:13

Schriftlezing

Habakuk 3: 17-19

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterlijk beheer
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk te Amsterdam