Ga naar de inhoud

Zondag 5 maart 2023 om 9:30

Voorganger

Ds. T. van Bruggen te Streefkerk

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 146: 6 Psalm 27: 1 en 7 Psalm 103: 7 Gezang 5: 7 en 8 (Gebed des Heeren) Psalm 138: 4 Psalm118: 7 en 8

Schriftlezing

Lukas 22 : 31-34 | 1 Petrus 5 : 5-9

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam

Omschrijving

“Jezus’ voorbede is nodig!”

  1. vanwege het werk van de satan
  2. om te volharden in de het geloof
  3. vanwege de zwakte van de gelovige