Ga naar de inhoud

Zondag 5 maart 2023 om 19:30

Voorganger

Ds. A. van Dalen te Lopikerkapel

Organist

Marianne van der Spek

Liturgie

Psalm 16: 6 Psalm 95: 1 en 2 Psalm 46: 1 Psalm 40: 4 Psalm 69: 4 Psalm 22: 3 en 7

Schriftlezing

Lukas 23: 1-12

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam