Ga naar de inhoud

Zondag 5 februari 2023 om 9:30

Voorganger

Ds. D. Wolters te Amsterdam

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 135: 3 Psalm 62: 1 en 5 Psalm 25: 3 en 7 Psalm 95: 3 en 4 Gezang 5: 1, 2 en 10 Psalm 65: 1, 3 en 4

Schriftlezing

Lukas 11: 1 t/m 13

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Kerk in Actie, noodhulp Ethiopië
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk te Amsterdam