Ga naar de inhoud

Zondag 4 september 2022 om 9:30

Voorganger

Ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 136: 5 Psalm 100: 1 en 2 Psalm 143: 10 Op Toonhoogte 354: 1 en 2 Op Toonhoogte 286: 1, 5 en 6 Psalm 108: 1 en 2

Schriftlezing

Romeinen 12: 1 t/m 8

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeesters
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk te Amsterdam