Ga naar de inhoud

Zondag 4 september 2022 om 18:30

Voorganger

Ds. R. v/d Knijff te Molenaarsgraaf

Organist

Marianne v/d Spek

Liturgie

Psalm 146: 6 Psalm 103: 1 en 2 Psalm 139: 14 Psalm 60: 1 Psalm 30: 2 en 3 Psalm 147: 2 en 10 Gezang 12

Schriftlezing

2 Koningen 2: 15 t/m 22 en Lukas 18: 35 t/m 19: 10

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeesters
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk te Amsterdam