Ga naar de inhoud

Zondag 4 december 2022 om 9:30

Voorganger

ds. J.C. Klein te Bleskensgraaf

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Lofzang van Maria: 3 Psalm 97: 1 en 7 Psalm 119: 53 Lofzang van Zacharias: 1, 4 en 5 Psalm 27: 1 en 3 Psalm 78: 7

Schriftlezing

Jesaja 5: 1-24 & 9: 1-6 | Johannes 8:12-20

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam