Ga naar de inhoud

Zondag 4 december 2022 om 18:30

Voorganger

dr. J. van Eck te Lexmond

Organist

Jens Slagboom

Liturgie

Psalm 91: 5 Psalm 116: 1, 4, 5 en 7 Psalm 25: 5 en 7 Psalm 63: 1 en 2 Lofzang van Maria: 1 en 3 Psalm 116: 9, 10 en 11

Schriftlezing

Hooglied 1:1-7; 2:8-13; 8: 6-7 en Filippenzen 2:4-11

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam