Ga naar de inhoud

Zondag 3 juli 2022 om 9:30 (belijdenisdienst)

Voorganger

Ds. R. van der Knijff te Molenaarsgraaf

Organist

Jacquo Theunisse

Liturgie

Psalm 103: 8 en 9 Psalm 17: 3 Psalm 42: 1 en 5 Psalm 84: 3 en 4 Een toekomst vol van hoop (Sela) Psalm 105: 5 Weerklank 439: 1, 2, 3 en 4 Psalm 68: 10 Psalm 86: 5 en 6

Schriftlezing

Efeze 3: 14 t/m 21

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam

Omschrijving

In deze dienst hopen Wieke Boele, Marleen Korevaar, Jurian Korevaar en Laurens Kortleve openbare belijdenis van het geloof af te leggen.