Ga naar de inhoud

Zondag 3 juli 2022 om 18:30

Voorganger

Ds. H. E. Veldhuizen te Schelluinen

Organist

Annemarie Zwart-Baan

Liturgie

Psalm 72: 10 Psalm 89:1 en 12 Psalm 103: 7 Gezang 5: 1 en 2 Psalm 33: 11 Psalm 150: 1 en 3

Schriftlezing

Lukas 11: 1 t/m 13 en Romeinen 8: 14 t/m 17

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam