Ga naar de inhoud

Zondag 28 mei 2023 om 9:30

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Weerklank 192: 1 en 2 Weerklank 194: 1, 4, 5 en 6 Psalm 40: 4 Psalm 51: 5 Psalm 119: 3 en 86 Weerklank 311: 4, 6, 9 en 10 Weerklank 372: 2, 10 en 11

Schriftlezing

Deut. 30: 1-10 en Hand. 2

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
GZB
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk te Amsterdam

Omschrijving

Preektekst: Deut. 30:6 Thema = naar meer v/d Geest verlangen

Preekvragen 

  1. Wat heeft deze tekst gericht aan volk Israël met Pinksteren + ons te maken?
  2. Wat bedoeld God met ‘je hart besnijden’? Waarom is dat nodig?
  3. Wat houdt het in om “de Heere uw God lief hebben met heel uw hart èn heel uw ziel”?
    Waarom wil God dat wij dit gaan doen?
  4. Wat hebben wij aan de verbondsbelofte uit Deut. 30:6?