Ga naar de inhoud

Zondag 28 augustus 2022 om 9:30

Voorganger

Prop. A.K.A Mostert te Leerdam

Organist

Marnix van Leeuwen

Liturgie

Psalm 150 : 1 en 3 Psalm 8 : 1 , 3 en 4 Psalm 32 : 1 en 3 Psalm 103 : 7 en 8 Psalm 39 : 3 en 5 Psalm 68 : 10 en 17

Schriftlezing

1 Korinthe 15 : 35 - 58

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
IZB
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam