Ga naar de inhoud

Zondag 27 november 2022 om 18:30 (dankzegging HA)

Voorganger

Ds. J.A.H. Jongkind te Langerak

Organist

Marianne v/d Spek

Liturgie

Psalm 91: 5 Lofzang van Zacharias: 1 Lofzang van Zacharias: 5 Psalm 40: 4 en 8 Psalm 72: 8 en 10 Psalm 66: 5 en 6

Schriftlezing

Psalm 40: 7 t/m 9, 17, 18 en Matheus 11: 1 t/m 6

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Algemene middelen van de kerk
Avondmaalcollecte
Adoptiekinderen Woord & Daad
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk te Amsterdam