Ga naar de inhoud

Zondag 26 maart 2023 om 9:30

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Jacquo Theunisse

Liturgie

Psalm 31: 11 Psalm 111: 1 en 5 Psalm 103: 2 en 9 Lofzang v. Zach.: 2 Gezang 6: 1 Psalm 105: 5 en 24

Schriftlezing

Genesis 15 en Matteus 26: 26-30

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
IZB
Busjescollecte
IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam

Omschrijving

Preektekst: Gen. 15:17-18

Thema = gerustgesteld door Gods verbond

Preekvragen

  1. Wat is een verbond?
  2. Wat moet Abram doen en waarom?
  3. Wat heeft dit met de Heere Jezus te maken?
  4. Wat heeft Gods verbond met ons te maken?